Promotie Gerrit van den Berg 4 september 2013, VU medisch centrum

Voorkomen hart- en vaatziekten hangt samen met sociale klasse

Nederlanders uit een laag sociaaleconomisch milieu hebben een grotere kans op hart- en vaatziekten. Deze verschillen ontstaan al op zeer jonge leeftijd. De grootste boosdoeners zijn het roken door de moeder tijdens de zwangerschap en te vroeg stoppen met borstvoeding. Dit blijkt uit onderzoek van Gerrit van den Berg bij VU medisch centrum, waarop hij 4 september promoveert.

Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd de grootste doodsoorzaak. In rijke landen overlijdt een op de drie mensen aan hart- en vaatziekten. Uit het onderzoek van Gerrit van den Berg MSc blijkt dat kinderen uit een laag sociaaleconomisch milieu meer risico lopen om later hart- en vaatziekten te krijgen. Kinderen uit een laag sociaal milieu (de moeder heeft een lbo-opleiding of lager) hebben gemiddeld een lager geboortegewicht en groeien in het eerste levensjaar sneller. Dit geeft een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Dit wordt al op de kleuterleeftijd (6 jaar) zichtbaar. Kinderen rond die leeftijd uit een laag sociaaleconomisch milieu hebben gemiddeld een hoger lichaamsgewicht, vaker een verstoorde bloedsuikerspiegel en een twee keer zo hoge kans op een te hoge bloeddruk in vergelijking met kinderen uit een hoog sociaaleconomisch milieu (waarvan de moeder minstens een hbo-opleiding heeft). Dit hangt onder meer samen met het geboortegewicht, de duur van de borstvoeding en mogelijk ook doordat deze kinderen te veel koolhydraten (zoete voeding) binnenkrijgen en te weinig vezels.

De bevindingen zijn des te alarmerender omdat een klein verschil in gedrag op jonge leeftijd grote gevolgen kan hebben op latere leeftijd.

Stoppen met roken

Deze verschillen in gezondheid tussen sociaaleconomische klassen kunnen worden verkleind door meer laag opgeleide moeders te motiveren om te stoppen met roken tijdens de zwangerschap, te beginnen met borstvoeding en om de borstvoeding langer vol te houden. En in het algemeen geldt voor het kind: meer bewegen en minder koolhydraten tot je nemen.

Zie ook de website van het VUmc, mocht u het hele proefschrift willen lezen, klik dan hier.