Tijdschrift JGZ: Etnische verschillen in overgewicht bij 2-jarigen.

Kinderen van niet-Westerse afkomst hebben een verhoogd risico op overgewicht en obesitas. Resultaten uit de ABCD-studie laten zien dat het percentage overgewicht bij Turkse, Marokkaanse en Ghanese kinderen 2 tot 3 keer hoger is dan bij kinderen van autochtone afkomst. Met behulp van gegevens van de ABCD-studie is onderzocht welke factoren een mogelijke verklaring vormen voor deze verschillen. Een hoger gewicht van moeder vóór de zwangerschap en de gewichtstoename van de zuigeling in de eerste 6 maanden blijken hierbij een belangrijke rol te spelen. Deze factoren bieden aangrijpingspunten voor preventie van overgewicht bij jonge kinderen van Turkse, Marokkaanse en Ghanese afkomst. Lees het artikel hier.