Psychosociale problemen bij 5-6 jarigen: de invloed van sociaal economische status en prematuriteit

Sociaaleconomische status (SES) is meer bepalend dan prematuriteit voor psychosociale problemen bij kinderen. Uit onderzoek van de ABCD-studie bleek dat zowel een laag opleidingsniveau als een krappe financiële situatie van invloed zijn op het ontwikkelen van psychosociale problemen op 5-6 jarige leeftijd. Bekend was al dat prematuur geboren kinderen meer kans hebben op het ontwikkelen van psychosociale problemen. Uit dit nieuwe onderzoek van jeugdarts Sanne de Laat en collega’s bleek dat prematuriteit en opgroeien bij een moeder met een laag opleidingsniveau of een krappe financiële situatie elkaar niet versterken. Het onderzoek is onlangs gepubliceerd in European Child and Adolescent Psychiatry.

Klik hier voor het volledige artikel