Promotie Laetitia Smarius

12 oktober is ABCD-onderzoeker Laetitia Smarius gepromoveerd op de VU. Zij onderzocht of excessief huilen en verbale agressie van de moeder in het vroege leven van het kind geassocieerd was met de cardiovasculaire en psychische gezondheid van het kind op latere leeftijd. En bekeek ook of hierbij een genetische factor een rol speelt.kaft promotie laetitia
Lees op de website van de Vrije universiteit Amsterdam meer over deze promotie.