Nieuwe subsidie voor onderzoek

De ABCD-studie heeft een grote subsidie ontvangen van ZonMW, de subsidieorganisatie van de overheid. Met die subsidie willen wij onderzoeken of overgewicht en obesitas van de moeder tijdens de zwangerschap leidt tot overgewicht bij het kind. Hierbij willen we kijken hoe dat precies werkt en welke mechanismen een rol spelen. Mogelijke mechanismen zijn verhoogde glucosewaarden in het bloed van de moeder, een hoge bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging; moeders die overgewicht hebben, kunnen daar last van hebben en dat is niet optimaal voor de foetus in de baarmoeder. De groei van bepaalde organen kunnen erdoor beïnvloed worden en later in het leven kan dat weer leiden tot overgewicht, een ongunstige vetverdeling en mogelijk ook een hogere bloeddruk bij het kind. Ook willen we onderzoeken of de groei van de baby vlak na de geboorte nog van invloed is.

Dankzij alle moeders, vaders en kinderen van de ABCD-studie hebben we al veel gegevens verzameld. Het komende jaar zullen we nog informatie uit de zwangerschapsdossiers halen en groeigegevens van de kinderen opvragen, voor zover we die nog niet hebben. Met deze resultaten hopen wij, vanuit de GGD en het ziekenhuis, ouders nog beter te kunnen helpen om overgewicht bij hun kind te voorkomen.