Niet meer gedragsproblemen door bellen tijdens zwangerschap

Moeders die veel mobiel bellen tijdens de zwangerschap krijgen niet vaker een kind met gedragsproblemen, zo blijkt uit resultaten van de ABCD-studie. Vier procent van de kinderen van moeders die niet, of minder dan 1 keer per dag belden, vertoonde problematisch gedrag. Het percentage kinderen met problematisch gedrag bij moeders die 5 of meer keer per dag belden, verschilde daar niet veel van: 3%.

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van het Institute of Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit van Utrecht in samenwerking met ABCD-onderzoekers. Er is veel aandacht voor gezondheidseffecten van mobiele telefoons en antennes voor mobiele telefonie vanwege de elektromagnetische velden die deze technologie├źn gebruiken. Het onderzoek van IRAS naar mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden wordt nog voortgezet. Hiervoor heeft de ABCD-studie ook metingen gedaan op ABCD-basisscholen in Amsterdam. Uiteindelijk willen we graag weten in hoeverre elektromagnetische velden van invloed zijn op het cognitief functioneren van kinderen.
Lees hier het artikel!