Amsterdam Born Children and their Development
english
dutch

Lopende projecten

Op dit moment zijn diverse projecten gaande die ons meer duidelijkheid zouden moeten geven op vele gebieden rondom de zwangerschap en de groei van een kind. Hieronder is een overzicht te vinden van de lopende projecten van onderzoekers waar wij mee samenwerken. Klik hier voor meer informatie over de onderzoeksprojecten die binnen de ABCD-studie plaatsvinden.

Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht

Luchtverontreiniging in relatie tot zwangerschapsuitkomsten en gezondheid kind.
Prof. dr. Bert Brunekreef; dr. Ulrike Gehring
Blootstelling aan elektromagnetische velden in relatie tot de cognitieve ontwikkeling van 5-6 jarigen.
dr. Anke Huss

Hogeschool van Amsterdam

Eetpatronen op 5-6 jarige leeftijd en de oorzaken en consequenties van deze eetpatronen op gewicht(sontwikkeling) op 5, 7 en 10 jaar
Ir. Viyan Rashid

De Bascule

Huilgedrag in de zuigelingenperiode in relatie tot emotionele en gedragsontwikkeling van 5-6 jarigen.
drs. Laetitia Smarius