Amsterdam Born Children and their Development
english
dutch

Samenwerking

Vanuit verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen, maar ook vanuit verschillende afdelingen van de GGD, het AMC en het VUmc, wordt met de ABCD-studie samengewerkt. Op deze pagina vindt u een overzicht van de samenwerkende instanties, de deelonderzoeken en de onderzoekers.

IRAS
Het 11-jarig meetmoment wordt uitgevoerd in samenwerking met IRAS van de Universiteit Utrecht (Dr. Anke Huss). IRAS is het “Institute for Risk Assessment Sciences” van de Universiteit Utrecht. Hier wordt onderzoek  gedaan naar gezondheidsrisico’s van mensen door blootstelling aan mogelijk ziekteverwekkers en schadelijke stoffen in de omgeving. De onderzoeksvragen die IRAS met data van de ABCD-studie wil beantwoorden gaan over omgevingsinvloeden en de (mogelijke) effecten hiervan op gezondheid. IRAS is vooral geïnteresseerd in effecten van elektromagnetische straling (bijvoorbeeld mobiele telefoons), luchtverontreiniging en geluidsoverlast. IRAS doet mee aan een grote Europese studie, Geronimo, naar de mogelijke gezondheidseffecten door blootstelling aan elektromagnetische velden.

Universiteit van Amsterdam
De afdeling ontwikkelingspsychologie van de UvA (prof. dr. Reinout Wiers) is betrokken bij Fase 4 van de ABCD studie. Zij zorgen voor de infrastructuur van de internetafname van de vragenlijsten. Daarnaast hebben zij de tests van gedrag en cognitieve vaardigheden ontwikkeld voor de afname via internet. Inhoudelijk is bij de betrokken onderzoekers vooral interesse in de voorspelling van later alcohol en middelengebruik en gerelateerde problemen. Meer informatie vindt u op deze site of deze.

VUmc
Twee onderzoeksprojecten binnen de ABCD-studie worden uitgevoerd binnen de afdeling Kindergeneeskunde van het VU medisch centrum (prof.dr. Reinoud Gemke).

Academische Werkplaats Amsterdam
De ABCD-studie maakt ook deel uit van de Academische Werkplaats Amsterdam. Het doel van de Academische Werkplaats is het vormen van een structurele samenwerking tussen het AMC en de GGD Amsterdam.

Gebruik data ABCD-studie

Heeft u als onderzoeker ideeën voor onderzoek op het gebied van zwangerschap en de gezondheid van kinderen, en wilt u gebruik maken van gegevens uit de ABCD-studie, dan kunt u hierover contact opnemen met projectleider Tanja Vrijkotte . Meer informatie over onze procedures omtrent samenwerking met andere partijen vindt u hier.

Adviseurs ABCD-studie

Bij de uitvoering en opzet van het onderzoek in het algemeen of bij de uitvoering van deelstudies wordt de ABCD-studie vaak geadviseerd door deskundigen. De deskundigen die op dit moment bij ABCD betrokken zijn, zijn:

Prof.dr. Reinoud Gemke (VUmc)
Prof.dr. Gouke Bonsel (ErasmusMC)
Prof. emeritus Gerard Hornstra (Nutrisearch BV)
Dr. Jacqueline Langius (VUmc)
Prof.dr. Joris van der Post (AMC)
Prof.dr. Tessa Roseboom (AMC)
Prof.dr Jaap Seidell (VU)
Prof.dr. Karien Stronks (AMC)
Dr. Marcel Twickler (AMC)
Prof.dr. Jos Twisk (VUmc)
Dr. ir. Ingeborg Brouwer (VUmc)