Amsterdam Born Children and their Development
english
dutch

Algemeen

V:Wat is het belang van mijn deelname? Wat houdt jullie onderzoek ook alweer in?
A: Uw deelname aan ons onderzoek is erg waardevol. Wij volgen de gezondheid van uw kind al vanaf het moment dat u zwanger was. Tijdens uw zwangerschap heeft u een vragenlijst ingevuld en daarin toestemming gegeven voor het volgen van de gezondheid van uw kind. Dit hebben we onder andere gedaan door het toesturen van vragenlijsten toen uw kind 3 maanden en 5 jaar oud was. Toen uw kind 5 jaar was, heeft hij/zij misschien ook meegedaan aan het ABCD-meetmoment. Met de informatie die we verzamelen doen wij onderzoek naar factoren die de gezondheid van kinderen beïnvloeden. Daarnaast kijken we bijvoorbeeld naar welke factoren verschillen in gezondheid tussen verschillende etnische groepen (bijv. Turks, Marokkaans en Nederlands) kunnen verkleinen. Ook als u niet heeft meegedaan toen uw kind 5 jaar was en/of toen uw kind 3 maanden was, is uw deelname zeer relevant en waardevol.

V: Wanneer word ik uitgenodigd voor deelname aan het nieuwe meetmoment?
A: De uitnodiging voor deelname krijgt u of voor de zomervakantie als uw zoon/dochter voor 1 december 2003 is geboren. De laatste uitnodigingen voor deze groep worden voor 1 april verstuurd. Na de zomervakantie komen alle kinderen die na 1 december 2003 zijn geboren aan de beurt. Het precieze moment kunnen we echter nog niet zeggen.

V: Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens?
A: Alle gegevens die wij verzamelen, verwerken wij anoniem. Dit wil zeggen dat ze zonder persoonsgegevens opgeslagen worden en alleen te koppelen zijn aan eerder verzamelde gegevens door middel van een uniek nummer. Onderzoekers kunnen dus niet herleiden wie welke vragenlijst heeft ingevuld. Met de verzamelde gegevens proberen de onderzoekers vragen te beantwoorden zoals bijvoorbeeld: welke factoren dragen bij aan overgewicht bij kinderen, of welke factoren hangen samen aan gelukkig zijn bij kinderen.

V: Ik heb al jaren geen vragenlijst ingevuld, heeft het dan nog wel zin om nu mee te doen?
A: Ook al heeft u lange tijd geen vragenlijsten ingevuld, toch is het voor ons waardevol om van u informatie te krijgen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld kijken of bepaalde gegevens die we van uw gezin krijgen, in verband kunnen brengen met de zwangerschap. Tussenliggende vragenlijsten zijn daarbij niet altijd perse nodig.

V: Ons gezin bestaat uit twee moeders en kind(eren), welke vragenlijsten moeten wij als ouders invullen?
A: We zouden het waarderen als de biologische moeder de ‘moedervragenlijst’ zou willen invullen en de tweede moeder de vragenlijst bestemt voor de vader/nieuwe partner van de moeder. De inloggegevens kunt u vinden op de bijbehorende brieven. Onze excuses voor de foutieve aanhef, de informatie die wij van de tweede moeder krijgen is voor ons net zo waardevol als van de biologische moeder! Als de tweede moeder bij vraag 3: ‘Wat bent u?’ bij ‘anders’ aangeeft dat zij de tweede moeder is, kunnen wij dit herleiden in onze data. Alvast hartelijk dank!

V: De moeder van mijn kind is overleden, welke vragenlijst moet ik (vader) invullen?
A: In dit geval zou u het beste de moederlijst in kunnen vullen. Als u bij vraag 3: ‘Wat bent u?’ bij ‘anders’ aangeeft dat u de moeder bent, dan begrijpen wij waarom u de vaderlijst niet ingevuld heeft. Mocht u een nieuwe partner hebben die samen met u voor uw kind zorgt, dan zou u uw nieuwe partner de moederlijst in kunnen laten vullen en zelf de vaderlijst invullen.

V: Ik ben naar het buitenland verhuisd, is het dan nog waardevol om mee te doen?
A: Voor ons maakt het geen verschil dat u naar het buitenland bent verhuisd. De informatie die we van u krijgen door het invullen van de vragenlijsten is nog even bruikbaar en waardevol.

V: Ik heb een verzoek ontvangen voor deelname aan het nieuwe meetmoment van de ABCD-studie, maar mijn kind heeft een geestelijke en/of lichamelijke beperking. Heeft het dan zin om mee te doen?
A: Ook informatie van kinderen met een beperking is heel nuttig voor ons. U kunt als ouder zelf waarschijnlijk het beste inschatten in hoeverre uw kind in staat is om de vragenlijst zelfstandig in te vullen. Het invullen van de moeder- en/of vadervragenlijst zonder het invullen van de kindervragenlijst is ook een mogelijkheid. Mocht u met ons willen overleggen over uw persoonlijke situatie, dan kunt u ons bereiken via onderstaande contactgegevens.

V: Ik heb geen tijd/zin om op dit moment mee te doen aan dit onderzoek, hoe kan ik me afmelden?
A: We zouden het erg jammer vinden als u zich helemaal afmeldt. U hoeft niet per se alle vragenlijsten in te vullen. Hoe meer informatie, hoe beter, maar alleen een ingevulde vragenlijst van het kind is voor ons ook al heel waardevol.
Ook kunt u via onderstaande contactgegevens aangeven dat u niet mee wilt doen met (deze ronde) van het onderzoek. Als u het goed vindt, benaderen wij u over een paar jaar weer of u of uw kind mee wilt doen met een nieuwe meetronde.