Amsterdam Born Children and their Development
english
dutch

Persoonsgegevens

Om de privacy te waarborgen in de ABCD-studie, worden de gegevens en het lichaamsmateriaal (bloed en speeksel) voorzien van een code. Jullie naam en andere gegevens die jullie direct kunnen identificeren worden apart bewaard . Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot jullie te herleiden. De sleutel van de code blijft beveiligd bij de ABCD-studie. Naar onderzoekers worden gegevens alleen onder die code verstuurd. In publicaties over het onderzoek worden geen herleidbare gegevens vermeld.
De ABCD-studie werkt ook samen met onderzoekers buiten de EU. In die landen zijn de regels van de EU ter bescherming van persoonsgegevens niet van toepassing. Jullie privacy wordt echter op een gelijkwaardig niveau beschermd. Het gaat daarbij uitsluitend om gecodeerde, anonieme gegevens.   

De ABCD-studie staat ook in een overzicht van medisch-wetenschappelijke onderzoeken, namelijk op volksgezondheidenzorg.info. Deze website bevat geen informatie die herleidbaar is tot de persoon, maar verstrekt enkel een overzicht van gegevens die de ABCD-studie heeft verzameld. Met dit overzicht wordt getracht dubbele dataverzameling te voorkomen.