Amsterdam Born Children and their Development
english
dutch

Lichamelijke metingen

Als vervolg op de vragenlijsten die de kinderen op 11-12 jarige leeftijd hebben gekregen, hebben we ook bij een aantal kinderen lichamelijke metingen uitgevoerd. Alle metingen vonden plaats op grote meetdagen op centrale locaties in Amsterdam onder begeleiding van getrainde medewerkers. Helaas konden we niet alle kinderen uitnodigen en meten. Bij ruim 1000 kinderen zijn de lichamelijke metingen afgenomen.

Hieronder ziet u een korte samenvatting van de lichamelijke metingen: