Amsterdam Born Children and their Development
english
dutch

Laatst afgeronde meting

Laatst afgeronde meting (fase 4).

De laatste meetronde vond plaats in 2015-2016 toen de ABCD-kinderen 11-12 jaar oud waren. Om de ontwikkeling van de ABCD-kinderen goed te kunnen volgen, hebben we nieuwe gegevens van hen verzameld. Voor de ABCD-studie is dit fase 4. In vergelijking met fase 3 op 5-6 jarige leeftijd zijn er een aantal dingen veranderd. Vanaf nu vragen we de kinderen ook zelf om een vragenlijst in te vullen. Hierdoor kunnen wij leren hoe kinderen denken over buitenspelen, eten en regels over bijvoorbeeld internetten. Net als de jaren ervoor kregen ook de moeders een vragenlijst. Nieuw was deze keer dat ook de vaders gevraagd werden hoe zij denken over opvoeding, regels en of ze zelf bijvoorbeeld aan sport doen. Door deze informatie kunnen we meer leren over de ontwikkeling van de ABCD-kinderen en over verschillen tussen gezinnen.

De ABCD-studie gaat met haar tijd mee en heeft daarom in fase 4 de vragenlijsten zo veel mogelijk online afgenomen. Het voordeel hiervan is dat we bij de ABCD-kinderen ook gedragstestjes konden afnemen die ontwikkeld zijn door de afdeling ontwikkelingspsychologie van de Universiteit van Amsterdam. Deze afdeling zorgde voor de infrastructuur van de internetafname van de vragenlijsten. Inhoudelijk is bij de betrokken onderzoekers vooral interesse in de voorspelling van later alcohol en middelengebruik en gerelateerde problemen. Meer informatie vindt u op deze site of deze. Met IRAS gaan we verder met onderzoek op het gebied van elektro magnetische straling. Gegevens over de gezondheid van de kinderen krijgen we via het laatste contactmoment van de jeugdgezondheidszorg.
Daarnaast werd samengewerkt met het Sarphati Institute om meer onderzoek te doen naar overgewicht op jonge leeftijd en de gevolgen daarvan.