Amsterdam Born Children and their Development
english
dutch

ALGEMEEN

De ABCD-studie is een grootschalig en langlopend onderzoek naar de gezondheid van 8.000 in Amsterdam geboren kinderen. Daarbij onderzoeken we met name welke factoren tijdens de vroege zwangerschap of in de eerste levensjaren van invloed zijn op de gezondheid van deze kinderen. De studie is uniek in haar opzet, multi-etnische samenstelling, compleetheid en kosteneffectiviteit van dataverzameling en -analyse.

Meer informatie over het doel van de studie, de fasen van de studie en de resultaten vindt u hier.

De ABCD studie wordt uitgevoerd door het Academisch Medisch Centrum (AMC).

logo_amc_amsterdam