Amsterdam Born Children and their Development
english
dutch

Zwangerschap

Uit fase I van de studie blijkt onder andere dat de volgende factoren een verhoogd risico geven op een miskraam, een te vroeg geboren kindje, of een kindje met een laag geboortegewicht: hoge niveau’s van het schildklierhormoon TSH, een te lage foliumzuurinname, een ongunstige vetzuurprofiel (relatief veel omega-6 vetzuren en relatief weinig omega-3 vetzuren) en te veel werkstress. Stress, maar ook stemmingsstoornissen (bijvoorbeeld angst en depressie) zijn daarnaast gerelateerd aan roken tijdens de zwangerschap, maar niet aan zwangerschapshypertensie of diabetes.

Wat betreft verschillen in zwangerschapsuitkomsten tussen verschillende bevolkingsgroepen in Nederland, blijkt uit het ABCD-cohort dat vrouwen van Surinaamse, Antilliaanse en Ghanese afkomst vaker een te vroeg geboren kindje of een kindje met een laag geboortegewicht krijgen dan Nederlands vrouwen. Ook zijn er etnische verschillen in het moment waarop de zwangere in zorg komt, in het slikken van foliumzuursupplementen en in het functioneren van de schildklier. Het blijkt dat de verschillen in zwangerschapsuitkomsten voor een deel verklaard kunnen worden door de bovengenoemde factoren en andere bekende risicofactoren, zoals roken.

Een beknopt overzicht van de resultaten per onderzoeksgebied tot dusver kunt u hier lezen. Meer informatie over de resultaten van fase 1 kunt u vinden in de gepubliceerde wetenschappelijke artikelen: Klik hier.