Amsterdam Born Children and their Development
english
dutch

Zuigelingen

Het onderzoek binnen de zuigelingenfase richt zich vooral op de groei en de ontwikkeling van het kind. Zo is gebleken dat de body mass index (BMI, een maat voor de verhouding tussen gewicht en lengte) van de moeder van invloed is op de BMI van het kind op 1 jaar. Meer onderzoek naar de factoren die de groei en de kans op overgewicht bij baby’s en peuters beïnvloeden, is gaande.

Een belangrijk aspect van de neurologische ontwikkeling van het kind, is het huilgedrag. Extreem huilgedrag lijkt samen te hangen met een verstoring in specifieke hersenstructuren. Uit de ABCD-studie blijkt dat die verstoring mogelijk beïnvloed wordt door stress en stemmingstoornissen van de moeder.

Een beknopt overzicht van de resultaten per onderzoeksgebied tot dusver kunt u hier lezen. Hier vindt u een overzicht van artikelen die tot nu toe zijn gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften.