Amsterdam Born Children and their Development
english
dutch

Kleuters

Fase 3, waarin we de gezondheid en ontwikkeling van de 5-7 jarige kleuters hebben onderzocht, is afgerond. Wij hebben in totaal van 4488 ouders een ingevulde vragenlijst ontvangen en er zijn tijdens de ABCD consulten in totaal 3321 kinderen onderzocht!

Met de data uit de vragenlijsten en het meetmoment op 5-jarige leeftijd is al veel onderzoek gedaan. Er is gekeken naar verschillen in de gezondheid en ontwikkeling van kinderen met een verschillende etnische afkomst of sociaaleconomische achtergrond. Ook is gekeken of de gezondheid en ontwikkeling van het kind beïnvloedt wordt door psychosociale stress en eetgewoonten tijdens de zwangerschap.

Er zijn grote etnische verschillen in overgewicht zijn op 5-jarige leeftijd. Kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst zijn vaker te zwaar. Turkse kinderen hebben ook verhoogde bloeddruk-, glucose- en triglyceridewaarden (cardiometabool profiel). Dit komt vooral doordat de kinderen vaker overgewicht hebben. Marokkaanse kinderen hebben daarentegen en gunstig cardiometabool profiel, ondanks dat ze vaker overgewicht hebben. Kinderen uit een laag sociaaleconomisch milieu hebben ook een slechter cardiometabool profiel dan kinderen uit een hoog sociaaleconomisch milieu. Dit komt voornamelijk doordat hun moeders meer roken tijdens de zwangerschap, zwaarder zijn en de kinderen zelf een lager geboortegewicht hebben en daarna sneller groeien, waarschijnlijk doordat ze minder lang borstvoeding krijgen.

Bijna 30% van de zwangeren geeft aan stress te hebben tijdens de zwangerschap, dit percentage ligt hoger in vrouwen van Turkse, Marokkaanse en Afrikaanse afkomst. Psychosociale stress, zoals angst- en depressieve gevoelens en werkstress tijdens de zwangerschap, leidt niet tot overgewicht op 5-jarige leeftijd. Veel stress kan echter wel leiden tot een hogere bloeddruk van het kind. Daarnaast hebben kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap heel angstig zijn vaker gedragsproblemen (hyperactiviteit, emotionele problemen). Ook presteren ze minder goed op een reactietijdtaak dan kinderen van moeders die minder angstig zijn. Met name jongens blijken hiervoor gevoelig te zijn. Het drinken van cafeïnehoudende koffie, thee en frisdrank tijdens de zwangerschap houdt geen verband met gedragsproblemen bij kinderen van 5-6 jaar. Kinderen van moeders met een hoge omega-3 vetzuurstatus tijdens de zwangerschap, hebben minder vaak gedragsproblemen. Moeders die tijdens de zwangerschap een relatief hoge omega-6 vetzuurstatus hebben ten opzichte van de omega-3 vetzuurstatus, hebben juist een groter risico op een kleuter met gedragsproblemen.

Hier vindt u een overzicht van artikelen die tot nu toe zijn gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Een beknopt overzicht van de resultaten per onderzoeksgebied tot dusver kunt u hier lezen.