Amsterdam Born Children and their Development
english
dutch

Onderzoekers

Dr. Susanne de RooijDr. Susanne de Rooij
s.r.derooij@amc.uva.nl

Susanne de Rooij is psycholoog en epidemioloog en werkt sinds de start van haar promotie onderzoek in het AMC. Ze is als senior onderzoeker betrokken bij verschillende studies waarin de gevolgen van stress in het vroege leven centraal staan. Binnen de ABCD studie is ze projectleider van het Stress Onderzoek en betrokken bij het onderzoek van psychiater Laetitia Smarius.

 

Margreet Harskamp-van Ginkel
Margreet Harskamp-van Ginkel, arts M&G i.o. profiel Jeugd
w.m.harskampvanginkel@amc.nl

Margreet Harskamp-van Ginkel is promovendus bij de ABCD studie. Ze gaat zich de komende jaren verdiepen in slaap en groei in de eerste 1000 dagen. We zijn benieuwd of slaap op baby leeftijd al belangrijk is voor de latere gezondheid en hoe we ouders in Amsterdam zouden kunnen ondersteunen in een gezond ritme voor hun baby. Ook doet ze de opleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid nu ze haar opleiding tot jeugdarts heeft afgerond en werkt ze nog 1 dag per week als jeugdarts bij het Ouder- en kindteam / GGD Amsterdam.

 

 Merlijn Botter Merlijn Botter MSc
botter.m@amc.nl

Merlijn Botter is afgestudeerd als neuropsycholoog en is sinds juni 2017 werkzaam als onderzoeker bij het AMC, afdeling klinische epidemiologie. Hij onderzoekt de relatie tussen stress in het vroege leven en obesitas. Hierbij kijkt hij voornamelijk naar de onderliggende mechanismen in de ontwikkeling van de hersenen. Daarnaast kijkt hij ook naar hoe onze hersenen reageren op stressvolle situaties en hoe stress in het vroege leven hierop van invloed is.

 

 Viyan Rashid Ir. Viyan Rashid
v.rashid@hva.nl

Viyan Rashid is voedingskundige en werkt als docent aan de opleiding Voeding en Dietetiek aan de HvA. Hiernaast werkt zij aan haar promotieonderzoek binnen de ABCD-studie. Centraal staat de voeding van de kinderen op 5-jarige leeftijd. Welke voedingspatronen kunnen we onderscheiden? Kunnen we het voedingspatroon van het kind voorspellen aan de hand van bijvoorbeeld etniciteit of sociaaleconomische status? Is er een associatie tussen het voedingspatroon van het kind en zijn/haar gewicht(sontwikkeling) op 5, 7 en 10 jarige leeftijd?

 

Laetitia SmariusLaetitia Smarius MD
l.smarius@debascule.nl

Laetitia Smarius MD is psychiater sinds 2003. Naast haar klinische werkzaamheden, momenteel bij de Bascule, is zij sinds 2012 werkzaam pro deo bij de GGD Amsterdam en de afdeling kinderpsychiatrie van het VUmc. Zij doet onderzoek naar huilbabies en hun gedrags- en emotionele ontwikkeling op de leeftijd van 5 jaar en naar de medierende rol van de door de moeder ervaren belasting bij het zorgen voor de huilbaby. Zij kijkt daarbij zowel naar gedragsuitkomsten als naar verschillende fysiologische maten zoals bloeddruk en autonome zenuwstelsel activatie.

 

Hadi ZafarmandHadi Zafarmand
m.h.zafarmand@amc.uva.nl
020 566 5366

Hadi Zafarmand is opgeleid als arts en is gepromoveerd binnen de klinische epidemiologie op het onderwerp ‘genetische risico’s voor hart-en vaatziekten’. Hij was werkzaam als epidemioloog bij de afdeling sociale geneeskunde van het AMC. Sinds september 2014 werkte hij bij de ABCD-studie om de studie te verreiken met genetische data en analyses (ABCD-GE study). In zijn onderzoek richtte hij zich op de relatie tussen genetische gevoeligheid en gen-omgeving-interacties op obesitas, diabetes en hart-en vaatziekten van de 5-6 jarige ABCD-kinderen. Sinds oktober 2017 werkt hij als adviseur voor de genetische data.