Amsterdam Born Children and their Development
english
dutch

Tieners

De fase 4 meting is gestart in maart 2015 en beëindigd in juni 2016. Tijdens deze fase is de gezondheid en ontwikkeling van de kinderen op 11-jarige leeftijd gemeten. Daarnaast ontvingen ABCD-kinderen en hun moeders, vaders en leerkrachten een vragenlijst. Ook werd aan de kinderen gevraagd een drietal korte testjes te doen.

Vragenlijst kind
Tijdens de fase 4 meting vroegen we voor het eerst of het kind zelf een vragenlijst in wilde vullen. De vragen gingen onder andere over eet- en slaapgedrag en mobiele telefoongebruik. Kinderen die de vragenlijst via de computer invulden, kregen ook het verzoek een spelletje te doen op de computer, waarbij ballonen opgepompt moesten worden.

Vragenlijst ouders
In fase 4 hebben we voor het eerst informatie gevraagd aan de vader. De vragen gingen over de gezondheid en het gedrag van de vader en zijn kind. Mocht het kind zijn of haar vader niet regelmatig meer zien, dan werd er aan de nieuwe partner van de moeder gevraagd de vragenlijst in te vullen. Net als eerdere jaren vroegen we ook de moeder een vragenlijst in te vullen over de gezondheid en het gedrag van de moeder en haar kind.

Vragenlijst leerkracht / Testjes op school
Net als 5 jaar geleden werd ook de leerkracht gevraagd een vragenlijst in te vullen over de schoolprestaties (CITO) en het gedrag van het kind op school. Ook vroegen we de leerkracht of hij het kind twee testjes wilde laten maken op de computer op school. De eerste test was een intelligentietest, de tweede een werkgeheugen test (een soort memorie).

Lichamelijke metingen
In de zomervakantie van 2016 hebben ruim 1000 kinderen meegedaan aan de lichamelijke metingen. Hieronder vindt u een korte samenvatting van de lichamelijke metingen: