Amsterdam Born Children and their Development
english
dutch

Kleuters

Fase 3 betreft de gezondheid en ontwikkeling van de kinderen op 5-jarige leeftijd. Moeders ontvingen wederom een vragenlijst om in te vullen. Daarnaast werd ook de leerkracht van het kind gevraagd een korte vragenlijst in te vullen over het gedrag van het kind op school. Tenslotte werden de kinderen zelf uitgebreid gemeten en getest tijdens het ABCD-consult.

Vragenlijsten moeder
De eerste vragenlijst voor de moeder bestond uit vragen over de gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van hun kind; 4488 moeders vulden deze vragenlijst in. In de tweede vragenlijst, die werd ingevuld door 2851 moeders, werd uitvoerig gevraagd naar de eetgewoonten van het kind om de inname van energie en voedingsstoffen van het kind te kunnen vaststellen.

Vragenlijst leerkracht
De vragenlijst voor de leerkracht bevatte vragen over schoolprestaties (CITO) en het gedrag van het kind op school. 3588 leerkrachten hebben deze vragenlijst ingevuld.

ABCD-consult
Tijdens het ABCD-consult zijn 3321 kinderen op school uitgebreid onderzocht. Daarbij werd onder andere hun gewicht, lengte, heupomvang, tailleomvang, bloeddruk, hartslag en denkvermogen gemeten en getest. Ook is er doormiddel van een vingerprikje bij 2452 kinderen een kleine hoeveelheid bloed afgenomen.

ABCD-GE studie
1200 Nederlandse kinderen waarvan bloed verzameld was tijdens het ABCD-consult zijn gegenotypeerd met de the Illumina HumanCoreExome BeadChip. Met behulp van GWAS-technieken zullen erfelijke aanleg en gen-omgevingsinteractie voor overgewicht, diabetes, cardiovasculaire ziekten en cognitieve en gedragsontwikkeling worden bestudeerd. De ABCD-studie werkt hiervoor samen met andere studies in consortia als EGG (Early Growth Genetics) en EAGLE (EArly Genetics and Lifecourse Epidemiology).

Fase 3b
Daarnaast zijn in 2011 en 2012 nieuwe gegevens verzameld over de leefomgeving van het kind toen de kinderen 7-8 jaar oud waren. Met behulp van een vragenlijst voor de ouders en metingen op basisscholen in Amsterdam, hebben we meer informatie verzameld over omgevingsfactoren die de gezondheid van het kind kunnen beïnvloeden, zoals luchtverontreiniging, omgevingslawaai en elektromagnetische velden.