Amsterdam Born Children and their Development
english
dutch

Zwangerschap

Fase 1 – de start van de ABCD-studie – betreft de zwangerschap. Tussen januari 2003 en maart 2004 zijn alle zwangere Amsterdamse vrouwen (12.373) benaderd om mee te doen. Dit gebeurde tijdens de eerste prenatale screening bij de verloskundige, gynaecoloog of huisarts. Aan de vrouwen werd gevraagd of ze een vragenlijst wilden invullen en of ze extra bloed wilden afstaan voor onderzoek.

Vragenlijst
De vragenlijst bevatte een brede reeks aan vragen: over sociaaldemografische achtergrond (leeftijd, opleiding, burgerlijke staat, geboorteland, etc.), leefstijl (zoals roken, alcoholgebruik en bewegen), voeding (foliumzuurgebruik, consumptie van vette vis) en over psychosociale omstandigheden (zoals werkstress, depressieve en spanningsklachten, vermoeidheid). In totaal hebben 8.266 vrouwen de zwangerschapsvragenlijst ingevuld.

Bloedonderzoek
In het bloed zijn een aantal voedingsgerelateerde stoffen onderzocht, die een rol kunnen spelen bij de groei en ontwikkeling van het kind. Maarliefst 4.350 vrouwen hebben in deze fase bloed afgestaan.