Amsterdam Born Children and their Development
english
dutch

Fasen

De ABCD-studie is een langlopend onderzoek dat in fasen plaatsvindt. Kinderen worden vanaf de baarmoeder tot in de jonge volwassenheid gevolgd: Op enkele momenten gedurende deze periode wordt de gezondheid en ontwikkeling van de kinderen gemeten.

De verzameling van gegevens in fase 1 (zwangerschap), 2 (geboorte en zuigelingenperiode) en 3 (kleutertijd) is reeds afgerond. Fase 4 is gestart in maart 2015 en loopt tot eind 2015. In deze periode zullen ABCD-kinderen en hun moeders, vaders en leerkrachten worden gevraagd een vragenlijst in te vullen. Daarnaast wordt gevraagd aan de leerkracht of hij het kind op school een intelligentie- en werkgeheugentest wil laten doen via internet. Meer informatie over het nieuwe meetmoment vindt u hier.