Amsterdam Born Children and their Development
english
dutch

Doel

Het belangrijkste doel van de ABCD-studie is het inventariseren en analyseren van factoren in het vroege leven (tijdens de zwangerschap en op de jonge kinderleeftijd) die een mogelijke verklaring vormen voor latere gezondheid en gezondheidsverschillen.

De oorsprong van belangrijke gezondheidsproblemen bij kinderen (bijvoorbeeld overgewicht, ADHD) en volwassenen (bijvoorbeeld hart- en vaatziekten) ligt vaak al in de eerste levensjaren. De ABCD-studie onderzoekt door middel van vragenlijsten, bloedbepalingen en gezondheidsmetingen in hoeverre de gezondheid van kinderen wordt beïnvloed door leefomstandigheden en leefgewoonten in die eerste levensjaren, dat wil zeggen: tijdens en na de zwangerschap. Etniciteit is een belangrijke factor bij de gezondheid van kinderen, het is echter nog grotendeels onduidelijk wat daarvan de oorzaken zijn. Daarom besteedt de ABCD-studie specifiek aandacht aan het verklaren van de gezondheidsverschillen tussen kinderen van verschillende etnische afkomst.

Inzicht in de factoren die van invloed zijn op de gezondheid van kinderen is nodig om
zwangere vrouwen beter te kunnen begeleiden, om cultuurspecifieke preventieprogramma’s te kunnen ontwikkelen, en uiteindelijk om de gezondheid van kinderen zo vroeg mogelijk te bevorderen en etnische ongelijkheid terug te dringen.