Amsterdam Born Children and their Development
english
dutch

ABCD

De ABCD – Amsterdam Born Children and their Development – studie is een grootschalig en langlopend onderzoek naar de gezondheid van kinderen vanaf het allereerste begin: vanaf de zwangerschap worden zo’n 8000 kinderen gevolgd tot ze volwassen zijn. De studie van het universitair medisch centrum in Amsterdam (AMC) is uniek in haar opzet, multi-etnische samenstelling, compleetheid en kosteneffectiviteit van dataverzameling en -analyse.

De ABCD-studie wordt uitgevoerd door onderzoekers van het AMC in samenwerking met het VUmc. Onderzocht wordt in welke mate de gezondheid van de kinderen, bij de geboorte en op latere leeftijd, wordt beïnvloed door vroege factoren en omstandigheden. Dat wil zeggen: factoren en omstandigheden in de baarmoeder en in de eerste levensjaren. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar verschillen in gezondheid tussen kinderen met een verschillende etnische afkomst.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het doel van de studie, de fasen waarin de dataverzameling plaatsvindt, het ABCD-team dat de data verzamelt en de resultaten van de studie. Meer informatie kunt u ook vinden in de nieuwsbrieven. Wilt u nieuwsbrief graag via de email of liever per post ontvangen, dan kunt u dit aan ons doorgeven door telefonisch (020-5661252) of per email contact met ons op te nemen.