Te laat naar vroedvrouw

DEN HAAG – Allochtone zwangere vrouwen lopen onnodig veel risico op een miskraam of complicaties, doordat ze veel te laat komen voor een eerste controle bij de verloskundige.

Mogelijk is dat een verklaring voor de hogere babysterfte onder allochtonen, zo blijkt uit een onderzoek van het Academisch Medisch Centrum (AMC) en de Amsterdamse GGD.

Gewoonlijk adviseren verloskundigen en gynaecologen zwangere vrouwen om zich tussen de acht en twaalf weken voor het eerst te melden. Als moeders later komen, heeft prenataal onderzoek naar eventuele afwijkingen en aandoeningen weinig zin meer.

Uit het onderzoek blijkt dat veel Ghanese moeders in Amsterdam pas na 25 weken voor het eerst op controle komen. Na achttien weken heeft 22,3 procent van de Antillianen zich nog niet gemeld, 21, 9 procent van de Marokkanen, 18,8 procent van de Surinamers en 18,3 procent van de Turken. Ter vergelijking: van de autochtone Nederlandse moeders komt slechts 5,4 procent pas na 25 weken.

Soortgelijke cijfers kwamen eerder ook al naar voren bij onderzoek van het Erasmus MC onder Rotterdamse vrouwen.

Uit het Amsterdamse onderzoek blijkt verder dat allochtone zwangeren in vergelijking met autochtonen weinig foliumzuur slikken. Foliumzuur verkleint de kans op een kind met een open ruggetje.

Van de niet-westerse vrouwen slikt slechts twintig tot veertig procent het middel, tegen bijna negentig procent van de autochtone vrouwen. Of er ook vaker allochtone baby’s met een open ruggetje worden geboren, moet nog worden onderzocht.

Ook kunnen de onderzoekers op dit moment nog niet met zekerheid zeggen of het laat op controle komen een oorzaak is van de hogere sterfte van allochtone baby’s.

Jaarlijks sterven per duizend geboorten 14,4 baby’s van allochtone tegen 11,1 baby’s van autochtone moeders. Wel menen de onderzoekers dat het gedrag van allochtonen voortkomt uit een gebrek aan kennis en uit taalproblemen.

De huidige resultaten zijn de eerste gegevens van het in 2003 begonnen onderzoek Amsterdam Born Children and their Development, een langlopend project waarbij zevenduizend kinderen worden gevolgd vanaf de zwangerschap tot ze volwassen zijn.

In Rotterdam loopt een soortgelijk onderzoek. In Nederland worden jaarlijks rond tweehonderdduizend kinderen geboren.

© Het Parool, Mayke Calis