Niet meer gedragsproblemen door bellen tijdens zwangerschap

Moeders die veel mobiel bellen tijdens de zwangerschap krijgen niet vaker een kind met gedragsproblemen, zo blijkt uit resultaten van de ABCD-studie. Vier procent van de kinderen van moeders die niet, of minder dan 1 keer per dag belden, vertoonde problematisch gedrag. Het percentage kinderen met problematisch gedrag bij moeders die 5 of meer keer per dag belden, verschilde daar niet veel van: 3%.

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van het Institute of Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit van Utrecht in samenwerking met ABCD-onderzoekers. Er is veel aandacht voor gezondheidseffecten van mobiele telefoons en antennes voor mobiele telefonie vanwege de elektromagnetische velden die deze technologieƫn gebruiken. Het onderzoek van IRAS naar mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden wordt nog voortgezet. Hiervoor heeft de ABCD-studie ook metingen gedaan op ABCD-basisscholen in Amsterdam. Uiteindelijk willen we graag weten in hoeverre elektromagnetische velden van invloed zijn op het cognitief functioneren van kinderen.
Lees hier het artikel!