Amsterdam Born Children and their Development
english
dutch

Resultaten

De ABCD-studie onderzoekt een groot aantal risicofactoren tijdens en rondom de zwangerschap die een rol kunnen spelen in de ontwikkeling en gezondheid van het kind bij de geboorte en op latere leeftijd. Binnen de ABCD-studie doen we bovendien onderzoek naar gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen. Zo onderzoeken we of er etnische verschillen zijn in leefstijl tijdens de zwangerschap, in geboorte-uitkomsten, en in de gezondheid van kinderen op latere leeftijd. Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de onderzoeksgebieden binnen de ABCD-studie. Hieronder vindt u een beknopte beschrijving van de resultaten die tot nu toe zijn gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Voor een compleet overzicht van alle publicaties kunt u de publicatielijst bekijken.

Voeding

Een belangrijk onderzoeksgebied binnen de ABCD-studie richt zich op de risicofactor ‘voeding’. Met voeding wordt vooral bedoeld: micronutriëntstatus van de moeder tijdens de zwangerschap. Micronutriënten zijn vitamines en mineralen zoals foliumzuur en ijzer, maar ook vetzuren, zoals de omega-3 en omega-6 vetzuren.

Voeding en geboorte-uitkomsten
Uit ons onderzoek blijkt dat een lage foliumzuurinname, een lage vitamine D status en een ongunstige vetzuurprofiel (relatief veel omega-6 vetzuren en relatief weinig omega-3 vetzuren) tijdens de zwangerschap een verhoogd risico geven op een kind met een laag geboortegewicht. Vrouwen van niet-Nederlandse afkomst hebben vaker een ongunstig vetzuurprofiel, lage vitamine D status en lage foliumzuurinname. Toch kan dit maar voor een (klein) deel de etnische verschillen in geboorte-uitkomsten verklaren.

Voeding en gezondheid van de baby
De voedingsstatus van de moeder tijdens de zwangerschap blijkt ook gerelateerd