Amsterdam Born Children and their Development
english
dutch

Onderzoekers

Drs. Marieke de BeerDrs. Marieke de Beer
m.debeer@vumc.nl

Marieke de Beer is in opleiding tot kinderarts en sinds oktober 2007 werkzaam als onderzoeker bij de afdeling EDG binnen de GGD Amsterdam en het VUmc. Haar promotieonderzoek is gericht op ‘Prognostische factoren voor overgewicht, cardiovasculair risico en metabool syndroom bij 5-jarige kinderen’. Naast het schrijven van wetenschappelijke artikelen levert ze haar bijdrage aan het verzamelen van gezondheidsgegevens van de 5-jarige ABCD-kinderen.

Margreet Harskamp-van Ginkel
Margreet Harskamp-van Ginkel MD
wm.vanginkel@gmail.com

Margreet Harskamp-van Ginkel is jeugdarts bij de GGD Amsterdam en onderzoeker bij de ABCD studie. Zij onderzoekt de associatie tussen BMI van moeder bij aanvang van de zwangerschap en astma klachten bij het kind. Daarnaast onderzoekt zij of het vetzuur-profiel in het bloed van de moeder tijdens de zwangerschap een effect heeft op de kans dat kinderen astma krijgen.

 Adriëtte Oostvogels Adriëtte Oostvogels MSc
a.oostvogels@amc.uva.nl

Adriëtte Oostvogels heeft medisch farmaceutische wetenschappen gestudeerd en is sinds maart 2012 werkzaam als onderzoeker bij het AMC, afdeling Sociale Geneeskunde. Tijdens haar promotieonderzoek richt zij zich op de relatie tussen overgewicht van de moeder voor de zwangerschap en het risico op hart- en vaatziekten bij haar kinderen. Daarnaast is Adriëtte verantwoordelijk voor de dataverzameling uit de zwangerschapsdossiers van de ABCD-moeders die daarvoor toestemming hebben gegeven.

 Viyan Rashid Ir. Viyan Rashid
v.rashid@hva.nl

Viyan Rashid is voedingskundige en werkt als docent aan de opleiding Voeding en Dietetiek aan de HvA. Hiernaast werkt zij aan haar promotieonderzoek binnen de ABCD-studie. Centraal staat de voeding van de kinderen op 5-jarige leeftijd. Welke voedingspatronen kunnen we onderscheiden? Kunnen we het voedingspatroon van het kind voorspellen aan de hand van bijvoorbeeld etniciteit of sociaaleconomische status? Is er een associatie tussen het voedingspatroon van het kind en zijn/haar gewicht(sontwikkeling) op 5, 7 en 10 jarige leeftijd?

Laetitia SmariusLaetitia Smarius MD
l.smarius@debascule.nl

Laetitia Smarius MD is psychiater sinds 2003. Naast haar klinische werkzaamheden, momenteel bij de Bascule, is zij sinds 2012 werkzaam pro deo bij de GGD Amsterdam en de afdeling kinderpsychiatrie van het VUmc. Zij doet onderzoek naar huilbabies en hun gedrags- en emotionele ontwikkeling op de leeftijd van 5 jaar en naar de medierende rol van de door de moeder ervaren belasting bij het zorgen voor de huilbaby. Zij kijkt daarbij zowel naar gedragsuitkomsten als naar verschillende fysiologische maten zoals bloeddruk en autonome zenuwstelsel activatie.

Hadi ZafarmandHadi Zafarmand
m.h.zafarmand@amc.uva.nl
020 566 5366

Hadi Zafarmand is opgeleid als arts en is gepromoveerd binnen de klinische epidemiologie op het onderwerp ‘genetische risico’s voor hart-en vaatziekten’. Hij is werkzaam als epidemioloog bij de afdeling sociale geneeskunde van het AMC. Sinds september 2014 werkt hij bij de ABCD-studie om de studie te verreiken met genetische data en analyses (ABCD-GE study). In zijn onderzoek richt hij zich op de relatie tussen genetische gevoeligheid en gen-omgeving-interacties op obesitas, diabetes en hart-en vaatziekten van de 5-6 jarige ABCD-kinderen.