Amsterdam Born Children and their Development
english
dutch

Tieners

Fase 4, gestart in maart 2015, betreft de gezondheid en ontwikkeling van de kinderen op 11-jarige leeftijd. ABCD-kinderen en hun moeders, vaders en leerkrachten ontvangen een vragenlijst. Tevens wordt de kinderen gevraagd een drietal korte testjes te doen.

Klik hier om de vragenlijsten in te vullen!

Vragenlijst kind
Dit jaar vragen we voor het eerst of het kind zelf een vragenlijst wil invullen. De vragen gaan onder andere over eet- en slaapgedrag en mobiele telefoongebruik. Kinderen die de vragenlijst invullen op de computer, krijgen ook het verzoek een spelletje te doen op de computer, waarbij ballonnen opgepompt moeten worden. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 45 tot 60 minuten.

Vragenlijst moeder
Net als eerdere jaren vragen we een vragenlijst in te vullen over de gezondheid en het gedrag van de moeder en haar kind. Dit duurt ongeveer 45-60 minuten.

Vragenlijst vader
Dit jaar vragen we voor het eerst ook informatie aan de vader. Deze vragenlijst bestaat net als bij de moeder uit vragen over gezondheid en het gedrag van de vader en zijn kind. De vragenlijst duurt ongeveer 15 tot 30 minuten. Mocht het kind zijn of haar vader niet regelmatig zien en er is wel een nieuwe partner van de moeder in het gezin aanwezig, dan kan deze de vragenlijst invullen.

Vragenlijst leerkracht
Net als 5 jaar geleden wordt ook de leerkracht gevraagd een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst bevat vragen over schoolprestaties (CITO) en het gedrag van het kind op school.

Testjes op school
In tegenstelling tot 5 jaar geleden komen ABCD-medewerkers niet langs op school om de kinderen te meten en te wegen. Wel vragen we de leerkracht of hij het kind twee testjes wil laten maken op school. Beide testjes bestaan uit plaatjes. Bij de een moet je het ontbrekende plaatje erbij puzzelen, het andere testje is een soort memory.

Meer informatie over de huidige fase vindt u hier.